Go to Top

El procés de producció

El procés de producció

Per aconseguir la desitjada qualitat no s’han escatimat mitjans ni esforços. El procés comença amb un acurat control de producció i de maduració per determinar-ne la collita. La verema se realitza manualment, en caixes; és en aquests moments quan s’efectua una primera selecció dels raïms que, seguidament, serà completada amb una segona selecció en el celler. Aquí és on es complementen la més avançada tecnologia i la tasca artesana del viticultor.

Un equipament pensat per garantir un resultat excel·lent.