Go to Top

Els orígens

Els Orígens

Tot i que, en el transcurs del passat segle XX, s’havien anat tancant els darrers cellers a Santa Margalida, el municipi està situat en un indret geogràfic de gran tradició vitivinícola. De fet, està documentat que en el segle XVII en Ramon Safortesa Fuster, el famós Comte Mal, arrendava part de les terres que hi tenia als seus cavallers per a la plantació de vinya i la posterior producció de vi. Aquestes terres, anomenades Rotes dels Cavallers, pertanyen actualment a la família Ribot Galmés que, després de tres generacions dedicades al cultiu de vinya de balança, l’any 1997 va decidir reconvertir-les totalment per dedicar-les a l’elaboració de vins blancs i de criança d’alta qualitat. Un difícil repte que tots els membres de la família han assumit amb dedicació i entusiasme.