Go to Top

Cultiu ecològic

CULTIU ECOLÒGIC

A l’any 2010 decidírem donar una passa més d’acord amb el compromís per practicar una forma d’agricultura més respectuosa amb l’entorn, i passarem a conrear les vinyes d’acord amb les tècniques avalades per l’agricultura ecològica. Després de dos anys de període de reconversió, el 2012 ja hem elaborat els primers vins ecològics, sota el control del Consell Balear Regulador de l’Agricltura Ecològica (CBPAE).

L’agricultura ecològica es fonamenta en unes practiques que intenten minimitzar l’impacte de l’activitat sobre el medi ambient, i amb l’objectiu d´aconseguir una agricultura més propera a la natura, sense rapiñar més del necessari per a què es pugui de forma harmoniosa potenciar l’expressió i les qualitats de les diferents castes de vinya, anyada rere anyada.

No empram ni pesticides ni fertilitzants sintètics i aprofitam els recursos que tenim més propers com l’adob orgànic de les ovelles que pasturen dins les finques aprofitant la coberta vegetal. A més, amb la recerca de l’equilibri entre els cultius i la vegetació espontània s’intenten potenciar els mitjans preventius que permetin un millor estat sanitari dels nostres raïms.

A més, apostam per varietats tradicionals, que són més resistents a les malalties i adaptades a les condicions locals. Obtenim rendiments mes baixos, pel fet de no forçar la planta, no obstant aconseguim uns raïms de mes qualitat ja que es fan respectant els cicles vitals dels sistemes naturals.

logos